Pasi spre o noua educatie

Regulament

 1. ORGANIZATOR: GPP Aripi Deschise Pitești

COORDONATORI: Prof. Corina Postelnicescu, director

Prof. Ana Nodea

Prof. Irina Olteanu

Prof. Mariana Mustață

MEMBRI: Cadrele didactice din GPP ”Aripi Deschise” Pitești

 1. PARTENERI ȘI COORDONATORI CCD ARGEȘ:

CCD ARGEȘ – Director, Prof. Ana Badea

 • Prof. metodist, Maria Magdalena Anghel

 • Prof. metodist, Georgeta Toma

 • Prof. metodist, Floarea Bârlogeanu

 • Prof. metodist, Crivac Georgeta Mihaela

 • Bibliotecar, Mirela Șufariu

 • Informatician, Valentina Androne

 1. COLABORATORI I.S.J.:

I.S.J. ARGEȘ -Inspector pentru management instituțional și pentru activități extrașcolare, Minerva Elena Rizea

I.S.J. ARGEȘ -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Teodor Ionuț Minciună

I.S.J. ARGEȘ -Inspector înv. primar, prof. Adriana Briceag

I.S.J. DÂMBOVIȚA -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Steluța Constantinescu

I.S.J. VÂLCEA -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Ancuța Giorgiana Maria

I.S.J. OLT -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Adela Petrina Pantilie

I.S.J. DOLJ -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Maria Ciciu Zoia

I.S.J. TELEORMAN -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Monica Mihaela Beșcu

Inspectoratul Școlar al Municipiului București -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Ioana Lazlo

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTENERE:

 • Grădinița cu Program Prelungit ”ALBĂ CA ZĂPADA” Pitești

 • Grădinița cu Program Prelungit ”PRIMII PAȘI” Pitești

 • Grădinița cu Program Prelungit ”MICUL PRINȚ” Pitești

 • Școala Gimnazială ”MARIN PREDA” GPP Pitești

 • Școala Gimnazială ”I.L. CARAGIALE” Pitești

 • Școala Gimnazială TRAIAN Pitești

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Budeasa

 • Școala Gimnazială MIRCEA ELIADE Pitești

 • GPN ”CAMPIONII” structură GPP Colibași

 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă SFÂNTA FILOFTEIA Ștefănești

 • Grădinița cu Program Prelungit Inocența Găești, Dâmbovița

 • Grădinița cu Program Prelungit Nord 2, Râmnicu Vâlcea

 • Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei, Craiova, Dolj

 • Școala Gimnazială Corbu, Olt

 • Grădinița cu Program Prelungit Nr 7 Alexandria, Teleorman

 • Școala Gimnazială Politehnică, București

 1. GRUP ȚINTĂ  (categorie/ număr participanți)

Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul preșcolar și primar din județele: Argeș, Dâmbovița, Vâlcea preocupate de eficiența învățământului 

 1. SCOPUL PROIECTULUI

Valorificarea şi stimularea potenţialului creator al cadrelor didactice din învăţământul preșcolar și primar, promovarea valorilor profesionale și personale prin crearea unor mijloace didactice care să răspundă cerințelor aplicării curriculumului de educație timpurie și a curriculumului național pentru învățământ primar.

 1. OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Realizarea unui schimb de materiale în format electronic între cadrele didactice, care să răspundă cerințelor desfășurării cu succes a activităților din grădiniță și școală;

 • Stimularea potenţialului creator al cadrelor didactice prin realizarea unor materiale didactice originale;

 • Promovarea unei atitudini pozitive a cadrelor didactice față de noile provocări din curriculum de educație timpurie și a celui național pentru învățământ primar;

 • Dezvoltarea calităților personale ale cadrelor didactice: voința, implicarea, inițiativa, creativitatea, inventivitatea, spontaneitatea, expresivitatea etc;

 • Optimizarea unor elemente de comunicare cu partenerii incluși în proiectul educațional.

 1. ETAPELE CONCURSULUI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

 • ian 2023 –  lansarea proiectului;

 • în perioada 29.01.2024-09.02.2024 înscrierea  şi trimiterea materialelor online către grădinița aplicantă; Cadrele didactice care doresc să participe cu lucrări la simpozion, sunt rugate să încarce link-ul materialului simpozionului (prezentare PPT) pe site-ul  https://pasispreonouaeducatie.com

Lucrările trebuie să respecte cerințele simpozionului. Nu se acceptă mai mult de 2 autori/lucrare. Formularul de înscriere, acordul de parteneriat și declarația pe proprie răspundere se vor trimite pe adresa de  e-mail pasispreonouaeducatie@yahoo.com  Cadrele didactice care doresc publicarea materialului într-o revistă electronică cu ISSN vor trimite rezumatul la care atașează 1-2 fotografii (rezumatul +fotografii tb să se încadreze într-o pag) tot pe adresa de  e-mail pasispreonouaeducatie@yahoo.com până la data de 09.02.2024.

 • 26.02.2024 – evaluarea lucrărilor

 • 29.02.2024- PROGRAMUL SIMPOZIONULUI. Sesiunea de comunicări se va organiza online pe platforma Google meet (orele: 14.00-17.00)

Participarea  presupune susţinerea lucrării, rezumatului acesteia sau exprimarea părerilor în plen. Susţinerea lucrării nu trebuie să depăşească 5-10 minute;

 • Martie 2024 centralizarea rezultatelor, completarea diplomelor, redactare raport;

 • Aprilie 2024 publicarea materialelor participante la simpozion;

 • Mai 2024 expedierea diplomelor/ rezultatelor grădinițelor participante.

 1. CERINŢE PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR:

 • Lucrările (resurse educaționale deschise digitale) pot fi:

-materiale didactice create în diferite aplicații, prezentări PPT, creații muzicale sau literare însoțite de imagini.

 • Materialele didactice se vor încadra într-o categorie de activitate (ADE, ALA, ADP) și pot fi folosite ca materiale didactice în activitățile desfășurate cu preșcolarii/ elevii;

 • Documentele nu trebuie să conțină imagini cu preșcolari, cadre didactice sau numele unei grădinițe sau grupe;

Pentru DPM materialele pot fi:

1. PPT cu imagini ale exercițiilor descrise.

 • Ex.: Batem palmele sus:

P:I. Stând, picioarele apropiate, brațele pe lângă corp (exercițiu pentru dezvoltarea mobilității membrelor superioare și inferioare)

T1, T3: – prin săritură depărtat luat cu bătaia palmelor deasupra capului;

 

T2, T4: – revenire;

2. Filmarea cadrului didactic care demonstrează model exercițiile și explică verbal (cadrul didactic trebuie să aibă o ținută sport corespunzătoare și să se afle într-un cadru adecvat activităților sportive).

Pentru DEC (educație muzicală)

PPT cu imagini și versurile cântecului/jocului muzical însoțit de vocea educatoarei.

Titlul lucrărilor trebuie să conțină:

-Pentru înv. preșcolar: domeniul de activitate în care se încadrează, tema, forma de realizare, grupa pentru care se poate aplica 

(Ex. 1. ADE/DȘ ”Animale domestice”- prezentare PPT, grupa mare;

Ex. 2. ALA  –Joc distractiv: ”Cutia ce surprize”, grupa mare;

Ex. 3. ADE/DOS (Activitate practică) ”Covor de frunze uscate”- grupa mică;

Ex. 4. ADE/DLC (memorizare) ”Toamna”-autor, cadrul didactic (creație personală) – gr mijlocie).

-Pentru învățământ primar: aria curriculară, disciplina, titlul lecției, tipul lecției, clasa.

 • Prezentarea realizată trebuie să aibă: o bună rezoluție, claritate, luminozitate, o bună sonorizare (dacă este necesar);

Nu se acceptă lucrări plagiate, copiate din alte surse; Fiecare participant la simpozion răspunde de originalitatea lucrării completând o declarație pe propria răspundere.

 1. RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII   

De organizarea şi desfăşurarea concursului răspunde unitatea de învăţamânt iniţiatoare și coordonatoare a simpozionului.

Va fi stabilită o Comisie de organizare şi evaluare care va avea următoarea structură: preşedinte, vicepreşedinţi, secretari, membri. Atribuţiile membrilor comisiei de organizare şi evaluare sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare. 

În comisie vor fi cooptaţi parteneri din cadrul ISJ și CCD și profesori din instituțiile de învățământ partenere, cu rezultate deosebite în activitatea profesională. Rezultatele concursului şi concluziile comisiei vor fi afișate de Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise” pe site-ul Simpozionului ”Pași spre o nouă educație” până pe data de 31.05.2024.

 1. EVALUAREA

Lucrările trebuie să respecte cerințele simpozionului ”Pași spre o nouă educație”. La finalul concursului, lucrările şi documentele de evidență specifice concursului şcolar se predau cu proces-verbal, de secretarul comisiei unui reprezentant din conducerea unității şcolare unde se desfăşoară concursul şi se păstrează cel puţin un an în arhiva unităţii şcolare în care s-a desfăşurat simpozionul.

Se vor avea în vedere cerinţe care să permită valorificarea creatoare a cunoştinţelor și se va pune în valoare spiritul de inovaţie şi de creaţie al participanţilor. 

În evaluarea lucrărilor se va ține cont de: 

PROBA

ITEMI

PUNCTAJ

Resurse educaționale deschise

 1. Respectarea temei simpozionului

2. Respectarea curriculumului în prezentarea activității

3. Originalitate și creativitate în realizarea temei

4. Claritatea și acuratețea prezentării realizate

5. Din oficiu            

2p

2p

3p 

2p 

1p

Total:

 

10p

Rezultatele probelor vor fi apreciate prin puncte de la 1 la 10, după baremele alcătuite de comisia de organizare și evaluare.

 Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute.

 1. PREMIEREA 

Ierarhia premianţilor va fi stabilită în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. Numărul de premii și mențiuni nu va depăși 15% din numărul de participanți. Premiile se vor stabili pe întregul lot de lucrări, nu se acordă pe secțiuni.

Cadrele didactice participante cu lucrare la simpozion vor primi:

 • Diplomă de participare (sau diploma cu premiu) cu lucrare științifică la simpozion;

 • Revista cu lucrările participante la proiect, în format electronic.

Coordonatorii proiectului vor primi:

 • Adeverință/diploma de coordonator.

Organizatorii și colaboratorii proiectului vor primi:

 • Adeverință de organizator/ colaborator la activitățile din cadrul proiectului.

Membrii juriului vor primi:

 • Decizie evaluator

PRECIZĂRI:

          Simpozionul concurs este gratuit – nu se percepe taxă de participare.

Persoane de contact: Ana Nodea: Tel. 0744680422

Irina Olteanu: Tel. 0723068345

Mariana Mustata: Tel. 0728822763

   

Privacy Policy
Pasi Spre O Noua Educatie - 2024