Pasi spre o noua educatie

 1. TITLUL PROIECTULUI

  PAȘI SPRE O NOUĂ EDUCAȚIE”

  SIMPOZION –CONCURS INTERJUDEȚEAN

  cu participare directa/indirectă 

  EDIŢIA a IV-a – 29.02.2024

  Avizat în Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2023- 2024, Calendarul activităților metodico-științifice la nivelul Casei Corpului Didactic Argeș

  nr. 31244/08.11.2023

  UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMANT APLICANTĂGPP ”ARIPI DESCHISE” PITEȘTI

  ECHIPA DE PROIECT:

  COORDONATORI: Prof. Corina Postelnicescu, director

  Prof. Ana Nodea

  Prof. Irina Olteanu 

  Prof. Mariana Mustață

  MEMBRI: Cadrele didactice din GPP ”Aripi Deschise” Pitești

  Prof. Soare Mihaela Prof. Popescu Aurelia

  Prof. Oproiu Madalina Prof. Voicu Simona

  Prof. Marcu Sarina Prof. Soldatu Manuela

  Prof. Dejeanu Ancuța Prof. Stancu Laura

  Prof. Anca Nicoleta Prof. Lintescu Mihaela

  Prof. Ștefan Cătălina Prof. Jubleanu Anca

  Prof. Costea Niţă Georgeta Prof. Arsenie Ruxandra

  Prof. Mihai Dior Larisa Prof. Bănuță Diana

  Prof. Enache Roxana Prof. Neacșu Mădălina

  Prof. Lixandru Daniela Prof . Ionescu Oana

  PARTENERI ȘI COORDONATORI C.C.D. ARGEȘ:

  C.C.D. ARGEȘ – Director, Prof. Ana Badea

  Prof. metodist, Maria Magdalena Anghel

  Prof. metodist, Georgeta Toma

  Prof. metodist, Floarea Bârlogeanu

  Prof. metodist, Crivac Georgeta Mihaela

  Bibliotecar, Mirela Șufariu

  Informatician, Valentina Androne

  PARTENERI ȘI COLABORATORI I.S.J. :

  I.S.J. ARGEȘ -Inspector pentru management instituțional și pentru activități extrașcolare,

  prof. Minerva Elena Rizea

  I.S.J. ARGEȘ -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Teodor Ionuț Minciună

  I.S.J. ARGEȘ -Inspector înv. primar, prof. Adriana Briceag

  I.S.J. DÂMBOVIȚA -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Steluța Constantinescu

  I.S.J. VÂLCEA -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Ancuța Giorgiana Maria

  I.S.J. OLT -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Adela Petrina Pantilie

  I.S.J. DOLJ -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Maria Ciciu Zoia

  I.S.J. TELEORMAN -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Monica Mihaela Beșcu

  Inspectoratul Școlar al Municipiului București -Inspector școlar pentru educație timpurie, prof. Ioana Lazlo.

  UNITĂȚI DE ÎNVĂTĂMÂNT PARTENERE:

  • GPP ”ALBĂ CA ZĂPADA” Pitești

  Director, prof. Marilena Petruța Vitan

  Responsabil înv. preșcolar, Narcisa Vasilica Popescu

  • GPP ”PRIMII PAȘI” Pitești

  Director, prof. Lidia Stoian

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Loredana Bucșan

  • GPN ”CAMPIONII” structură GPP Colibași

  Director, prof. Adriana Hoaghe

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Camelia Grigore

  • GPP ”MICUL PRINȚ” Pitești

  Director, prof. Maria Magdalena Olguța Marin,

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Mariana Alina Mocanu

  • Școala Gimnazială ”MARIN PREDA” și GPP Pitești

  Director, prof. Maria Ramona Vasilescu

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Nicoleta Georgeta Manole

  Responsabil înv. primar, prof. Adela Rosu

  • Școala Gimnazială ”I.L. CARAGIALE” Pitești

  Director, prof. Laurențiu Mustață

  Responsabil înv. primar, prof. Mihaela Gruioniu

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Roxana Dincă

  • Școala Gimnazială TRAIAN Pitești

  Director, prof. Manuela Iordănescu/ Director adj. Corina Deonisie

  Responsabil înv. primar, prof. Maria Elisabeta Negru

  • Școala Gimnazială Nr. 1 Budeasa

  Director, prof. Amalia Stoian

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Luminița Elena Stoian

  Responsabil înv primar, prof. Luminița Mincă

  • Școala Gimnazială MIRCEA ELIADE Pitești

  Director, prof. Mihai Iancu/ Director adj. Prof. Dumitrașcu Irina

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Mirela Medre

  • Școala Gimnaziala Nicolae Simonide Pitești

  Director, prof. Topliceanu Amalia

  Responsabil înv primar, prof. Diana Corbeanu

  • Centrul Școlar de Educație Incluzivă SFÂNTA FILOFTEIA Ștefănești

  Director, prof. Violeta Păvăloiu

  Responsabil, prof. itinerant și de sprijin, Nicolae Raluca Elena

  • Grădinița cu Program Prelungit Inocența Găești, Dâmbovița

  Director – prof. Necula Adriana Lavinia

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Nedelcu Matei Gheorghita

  • Grădinița cu Program Prelungit Nord 2, Râmnicu Vâlcea

  Director – prof. Daniela Balici

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Săliște Ioana Mihaela

  • Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei, Craiova, Dolj

  Director – prof. Irina Maria Alexandru

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Irina Maria Alexandru

  • Școala Gimnazială Corbu, Olt

  Director – prof. Baboi Sorin Marian

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Pașală Claudia Florina

  • Grădinița cu Program Prelungit Nr 7 Alexandria, Teleorman

  Director – prof. Adriana Ionescu

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Adriana Ionescu

  • Școala Gimnazială Politehnică, București

  Director educativ – prof. Șerbănescu Andreea

  Responsabil înv. preșcolar, prof. Dumitru Cristina

  I.  MOTIVAŢIA PROIECTULUI

  Materialele didactice sunt instrumente de lucru indispensabile în transmiterea informatiei ca activitate de predare, asimilare de cunostinte, formare de deprinderi, evaluare.

  Materialele didactice ajută la diversificarea activităților, a strategiilor didactice, la creșterea eficienței învățământului. Ele stimulează participarea conștientă, activă, creatoare a copiilor, oferă modalități eficiente de întelegere și asimilare a cunoștințelor, constituie un suport material al gândirii, capabil să le declanșeze forțele intelectuale și afective; sporesc posibilitățiIe de investigare ale educatoarei și ale copiilor. O activitate nu poate fi performantă doar prin utilizarea unor mijloace moderne dacă nu intervin schimbări în concepția metodologică a celui care le folosește. Un material didactic nu poate înlocui dascălul. Nu atât prezența sau valoarea intrinsecă a mijloacelor de învățământ contribuie la creșterea eficienței activității, cât mai ales abilitatea cu care sunt integrate în contextul tehnologiei didactice, măsura în care educatorul reușește să valorifice valențele lor pedagogice.

  Apariția materialelor didactice audio-vizuale a constituit treapta superioară în dezvoltarea resurselor materiale ale activităților. Ele mijlocesc perceperea realității inaccesibile copiilor precum și a obiectelor prea mici sau prea mari. De multe ori ne-am propus activități pentru care din păcate nu am găsit materialele didactice potrivite nivelului de înțelegere a preșcolarilor și școlarilor. Uneori am renunțat la aceste teme, alteori am răspuns provocării de a le crea singuri. Cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar demonstrează creativitate, pricepere și o mare adaptabilitate și deschidere către nou, către tehnologie. 

  Pe măsura introducerii din ce în ce mai mult a tehnologiei în educație, trebuie să menținem totuși un echilibru în utilizarea materialelor didactice în format fizic și a celor digitale, respectând valorile societății în care ne dorim să trăim și să evoluăm.

  Știm ca profesorii caută metode prin care își pot face materia mai captivantă și prin care pot trezi interesul si curiozitatea copiilor pentru studiu.

  În cadrul acestui proiect ne-am propus să creăm împreună materiale didactice pe care să le putem folosi în activitățile desfășurate la clasă cu preșcolari și elevii. Aceste materiale se pot încadra pe domeniile experiențiale, în cadrul activităților liber alese sau chiar în cadrul activităților de dezvoltare personală.

  Vă dorim succes în crearea unor materiale digitale și suntem convinși că acestea vor constitui surse de inspirație și chiar materiale didactice pentru mulți dintre noi. Materialele didactice elaborate pot constitui un punct de sprijin pentru ativitățile desfășurate cu elevii la clasă. Ne dorim o colaborare în care să împărtășim din experiența noastră tuturor cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar.

  Avem nevoie de comportamente şi atitudini în care digitalizarea nu afectează, ci susține afirmarea persoanei şi ajută la aplicarea cu succes a curriculumului de educație timpurie și a curriculumului național pentru învățământ primar. 

  II. SCOPUL PROIECTULUI

  Valorificarea şi stimularea potenţialului creator al cadrelor didactice din învăţământul  preșcolar și primar, promovarea valorilor profesionale și personale prin crearea unor mijloace didactice care să răspundă cerințelor aplicării curriculumului de educație timpurie și a curriculumului național pentru învățământ primar.

  III. OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Realizarea unui schimb de materiale în format electronic între cadrele didactice, care să răspundă cerințelor desfășurării cu succes a activităților din grădiniță și școală;

  • Stimularea potenţialului creator al cadrelor didactice prin realizarea unor materiale didactice originale;

  • Promovarea unei atitudini pozitive a cadrelor didactice față de noile provocări din curriculum de educație timpurie și a celui național pentru învățământ primar;

  • Dezvoltarea calităților personale ale cadrelor didactice: voința, implicarea, inițiativa, creativitatea, inventivitatea, spontaneitatea, expresivitatea etc;

  • Optimizarea unor elemente de comunicare cu partenerii incluși în proiectul educațional.

  IV. GRUP ȚINTĂ  (categorie/ număr participanți)

  Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul preșcolar și primar din județele: Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman și mun. București preocupate de eficiența învățământului.

  V. ACTIVITĂŢILE CARE DUC LA REALIZAREA OBIECTIVELOR 

  Nr. Crt.

  Denumire (secțiuni)

  Tip (webinar, atelier, masă rotundă, conferință etc.)

  1.  

  ADE/DLC

  Simpozion

  ADE/DȘ

  Simpozion

  ADE/DEC

  Simpozion

  ADE/DOS

  Simpozion

  ADE/DPM

  Simpozion

  ALA

  Simpozion

  ADP

  Simpozion

       

  Nr. Crt.

  Denumire (secțiuni)

  Tip (webinar, atelier, masă rotundă, conferință etc.)

  1.  

  Matematică și explorarea mediului/ Matematică

  Simpozion

  Comunicare în limba română/ Limba și literatura romănă

  Simpozion

  Științe ale naturii

  Simpozion

  Muzică și mișcare

  Simpozion

  Dezvoltare personală

  Simpozion

  Educație civică

  Simpozion

  Istorie

  Simpozion

  Geografie

  Simpozion

  Joc si mișcare

  Simpozion

  Arte vizuale și abilități practice

  Simpozion

  VI. REGULAMENT PARTICICIPARE – Anexa nr.1

  VII. MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR PROIECTULUI

  • monitorizarea gradului de implicare şi a interesului pentru proiectul propus;

  • respectarea etapelor proiectului;

  • diseminarea proiectului în rândul cadrelor didactice;

  •  revistă în format electronic care să cuprindă proiectele participante la simpozion;

  • feedback din partea beneficiarilor.

  VIII. DESCRIEREA CĂILOR/MODALITĂŢILOR PRIN CARE POT FI DISEMINATE INFORMAŢIILE DESPRE REZULTATELE PROIECTULUI ŞI CUM POT FI VALORIZATE ACESTEA

  • Promovarea  prin publicare într-o revistă în format electronic  a materialelor participante la simpozion;

  • Valorizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în urma participării la activitățile propuse;

  • Popularizarea activităţilor incluse în proiect, în şcoală, comunitate şi mass-media locală; 

  • Prezentarea proiectului în cadrul cercurilor pedagogice, a sesiunilor, comunicărilor ştiinţifice care se vor desfăşura în judeţ/ ţară.

  IX. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

  Continuarea proiectului prin extinderea la nivelul altor unităţi şcolare din ţară, abordând o problematică mai largă şi atragerea unui număr mai mare de parteneri.

Privacy Policy
Pasi Spre O Noua Educatie - 2024